ป้ายกำกับ แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

25 พ.ค. 2563 0 1,033

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จะดำเนินการแจ้งรายละเอียด การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันรายงานตัว ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเวบไซค์วิทยาลัยพยาบาลบร

1
^