ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงหอประชุมศรีตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^