แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จะดำเนินการแจ้งรายละเอียด "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563" ในวันรายงานตัว ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเวบไซค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังตามวันที่แจ้งดังกล่าว 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^