ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยผู้สมัครลงทะเบียน (แรกเข้า)เพื่อใช้งานระบบ TCAS ของทปอ. https://mytcas ร่วมกับสมัครผ่านระบบสถาบัน https://admission.pi.ac.th เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 portfolio ระหว่างวันที่ 3-9 ม.ค. 65 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.pi.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 075-211298 ต่อ 257 (งานทะเบียน) วพบ.ตรัง หรือสายตรง 081 958 0466 อ.จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^