การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 9
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 9

15 ก.ย. 2565 0 1,318

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 9

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญาญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญาญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

14 มิ.ย. 2565 0 701

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญาญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

เอกสารใช้สำหรับการเตรียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตารางปฐมนิเทศน์ และเอกสารแนบสำหรับปี1-4
เอกสารใช้สำหรับการเตรียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตารางปฐมนิเทศน์ และเอกสารแนบสำหรับปี1-4

06 มิ.ย. 2565 0 389

การรายงานตัวนศใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตารางปฐมนิเททศ ปีการศึกษา 65 เอกสารแนบ 1-4 ปีการศึกษา 65

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

28 พ.ค. 2565 0 478

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

29 เม.ย. 2565 0 589

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

ประกาศเลื่อน...การจัดโครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)
ประกาศเลื่อน...การจัดโครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)

20 เม.ย. 2565 0 317

ประกาศเลื่อน...การจัดโครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร โครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร โครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)

16 มี.ค. 2565 0 485

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร โครงการการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล เรื่อง การพยาบาลในยุค New normal (ออนไลน์)

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

03 มี.ค. 2565 0 2,384

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

^