รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวราณี สัมฤทธิ์

กลุ่มบุคลากรหัวหน้ากลุ่ม

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 113

อีเมลwaranee.s@bcnt.ac.th

^