รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศักดิ์ดา เซ็นซูลี

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 139

อีเมล

^