รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอัศรีย์ พิชัยรัตน์

กลุ่มบุคลากรประธานสาขา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 144

อีเมลaussareepi@bcnt.ac.th

^