รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเสาวเนตร แก้วศรี

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 111

อีเมลsaowanate@bcnt.ac.th

^