รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนารีรัตน์ สวนแก้ว

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 252

อีเมลnareerat@bcnt.ac.th

^