รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกัลยา สุวรรณชนะ

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลkalaya@bcnt.ac.th

^