รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเยาวภา ใจทหาร

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลyaowapa@bcnt.ac.th

^