รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุมาลี เจี๊ยวก๊ก

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งแม่บ้าน

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 123

อีเมลsumalee@bcnt.ac.th

^