รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอุษมา สิงหเสม

กลุ่มบุคลากรอาจารย์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 127

อีเมลusama@bcnt.ac.th

^