รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิณัฐตา ศุภศรี

กลุ่มบุคลากรอาจารย์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 146

อีเมลjinattasu@bcnt.ac.th

^