รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม

กลุ่มบุคลากรอาจารย์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 119

อีเมลworaratsu@bcnt.ac.th

^