รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา

กลุ่มบุคลากรอาจารย์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด-

ที่อยู่91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 119

อีเมลjanpen@bcnt.ac.th

^