รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมายเหตุ* ขอให้นักศึกษาอ่านประกาศคำชี้แจงระเบียนในการรายงายตัว หน้าเวปไซต์  http://49280507-36-20200604125202.webstarterz.com/bcnt.ac.th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^