ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^