หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สำหรับ บุคคลภายนอก
แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สำหรับ บุคคลภายนอก

22 เม.ย. 2565 0 266

1. หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 2. แนวทางการปฏิบัติการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของบุคคลภายนอก 3. การเตรียมเอกสารส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วพบ.ตรัง 4. ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ วพบ. ตรัง 5. แบบการเขียนโครงการวิ

1
^