หน่วยพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ และผลการวิเคราะห์ตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ เฉพาะงบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ และผลการวิเคราะห์ตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ เฉพาะงบลงทุน

09 ต.ค. 2563 0 320

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ และผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ เฉพาะงบลงทุน

^